สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

มณฑลบริติชโคลัมเบีย ประเทศ แคนาดา

การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่าผู้ที่ต้องการทำเรื่องหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมาดำเนินการทำเรื่องด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยขอให้จัดส่งสำเนาหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เตรียมการล่วงหน้าก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อกำหนดวันนัดหมายจดทะเบียนหย่าต่อไป

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ที่ได้กรอกเรียบร้อยแล้ว 1 แบบฟอร์ม
  2. แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนหย่า ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  3. หนังสือสัญญาหย่า ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  4. หนังสือเดินทางของผู้ที่ต้องการหย่าทั้งสองฝ่ายที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่
  5. ต้นฉบับใบทะเบียนสมรสตามกฏหมายไทย ของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน

การจดทะเบียนหย่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์

ในการเปิดไฟล์แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ PDF ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน ถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวโปรดคลิ้กที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ (PDF Format)
d1 แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนหย่า (PDF Format)
d2 หนังสือสัญญาหย่า (PDF Format)
Dpwnload Acrobat Reader 5